[Hướng dẫn] – Hướng dẫn Cộng Hưởng đồ

Ngày đăng: 27/07/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn Cộng Hưởng đồ 

Các bạn tìm đến NPC Cộng hưởng ở Lorencia sub – 1 như hình và giao dịch với NPC

Để sử dụng tính năng Cộng Hưởng các bạn cần có 500 điểm WP

Điểm WP các bạn kiếm được từ Event “Đại chiến Boss Hoàng Kim” tại Sub – 6

Nguyên tắc Cộng hưởng:

– Các bạn cần có 2 món đồ cùng loại (kiếm với kiếm, mũ với mũ….) và cùng cấp đồ hoặc thấp hơn (đồ cấp 7 với cấp 7, cấp 7 với cấp 8, không thể cộng hưởng đồ cấp 7 và đồ cấp 6 hoặc thấp hơn)

– Món đồ chính bạn để bên trái, món đồ phụ bạn để bên phải như hình

– Tỷ lệ Cộng hưởng thành công là 100%

– Khi thành công món đồ chính sẽ nhận các dòng còn thiếu từ đồ phụ, level tối đa là +12, 28 op life và 3 dòng hoàn hảo

Đồ thầnđồ socket không thể cộng hưởng

Chúc các bạn thành công