[Hướng dẫn] Ép vũ khí rồng cấp 2

Ngày đăng: 30/07/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn ép vũ khí rồng cấp 2

Nguyên liệu cần:

  • – 01 vũ khí rồng +11, +4 op life 
  • – 01 siêu mảnh thần bí (săn từ Erohim, kundun, medusa…)
  • – cụm 30 viên Bless
  • – cụm 30 viên Soul
  • – cụm 30 viên Chaos
  • – cụm 30 viên Cre
  • Tỷ lệ thành công: 40%

Ép thành công sẽ ra ngẫu nhiên 1 vũ khí rồng cấp 2

Lưu ý: Vũ khí rồng cấp 2 không thể gia cường tính năng 380, nếu vẫn cố gia cường sẽ bị mất hết dòng